Müzayede Kuralları

1-) Akasia Müzayede bir müzayede firmasıdır.

2-) Akasia Müzayede üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır. Yazılı olarak müzayedeye katılanlardan iki kişinin aynı ürüne, aynı peyi verme durumu söz konusu değildir. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı arttırma kademeler dâhilinde ilavesiyle süre sonunda ürünü satın almaya hakkı olur. Bu katalogda belirtilmiş olan fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatları altına ürün satılmaz.

3-) Komisyon bedeli müzayedelerde aksi belirtilmedikçe %15+KDV'dir.

4-) Müzayedede listelenen ürünler www.akasiauction.com internet sayfasında iletişim bölümündeki adresimize gelerek, ürünleri inceleyebilirsiniz. Akasia Müzayede ürünün tarifiyle, hukuki durumu arasındaki farklılıktan mesul olmayacaktır. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Ürünlerin hakiki rengini, tonunu ve durumunu alıcı kendisi görüp karar vermesi en doğru yoldur. Alıcı pey süreceği eseri müzayede öncesinde yeterince gözden geçirmekle, eserin niteliklerini ve kondisyonunu incelemekle ve eserin tarife uyup uymadığını kontrol etmekte yükümlü olduğunu, eseri satın aldıktan sonra gözden geçirme hakkı bulunmadığını, bu çerçevede borçlar kanunun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müzayede kataloğunda eserlerin tanımı için verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi ve kanaat niteliğindedir.

5-) Müzayedeye girilen peyler kayıtlı olup, iptal edilmesi için müzayede öncesinde tarafımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

6-) 5 adet veya 500 lira üzerindeki yeni üyelik peylerinde üyenin referans belirtmesi gerekmektedir. Referansın yeterli bulunmaması halinde Akasia Müzayede firması tüm peyleri iptal etme hakkına sahiptir. Üyeler tarafından verilen peylerin kabulü, Akasia Müzayede'nin insiyatifi dâhilindedir.

7-) 7 iş günü içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünler iptal edilir. Bu durumun tekrarlanması halinde üyelik iptal edilir. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde Akasia Müzayede avukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır.

8-) Bir lot’un mülkiyeti, alıcı hesabını tamamen ödedikten sonra, üzerine geçecektir.

9-) Pey veren üyelerin, en yüksek limiti girmesi tavsiye edilmektedir. Üye tarafından verilen en yüksek teklif, üyenin en son rakamı olmak zorunda değildir. Otomatik pey yükseltme sistemine göre; bir başka üyeye ait alt rakamdaki pey, verilen peyi takip eder. Üye tarafından verilen peyin geçilmesi halinde üye e-mail ile bilgilendirilir.

10-) Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları;

1.            1.-TL ‘den 19.-TL’ye kadar – 1.-TL

2.            20.-TL’den 49. TL’ye kadar – 2 TL

3.            50.-TL’den 99. TL’ye kadar – 5 TL

4.           100.-TL’den 199.-TL’ye kadar – 10 TL

5.           200.-TL’den 499.-TL’ye kadar – 25 TL

6.           500.-TL’den 999.-TL’ye kadar  – 50 TL

7.          1000.-TL’den 1999.-TL’ye kadar  – 100 TL

8.           2000.-TL’den 4999.-TL’ye kadar  – 250 TL

9.           5000.-TL’den 9999.-TL’ye kadar  – 500 TL

10.         10000.-TL’den 19999.-TL’ye kadar  – 500 TL

11.         20000.-TL’den 49999.-TL’ye kadar  – 1000 TL olarak pey artırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

11-) Müzayedelerimiz sadece internet üzerinden düzenlenmiştir. Otel devamı olacak açık artırımlar ayrıca sitemizde duyurulacaktır. Müzayede başlangıç ve bitiş tarih bilgileri belirtilmiştir. Online müzayedelere katılabilmek için www.akasiauction.com adresine üye olmak zorunludur.

12-) Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. 

13-) Alıcı, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, Alıcı’ya posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Alıcı, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Akasia Müzayede’ye bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Akasia Müzayede verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin Alıcı’ya hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir.

14-)  Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden satıcı kişiye aittir. Akasia Müzayede satıcı için aracı konumunda olduğu için herhangi bir ayıptan ve zapttan ve benzeri hukuki durumlardan sorumlu değildir.

15-) İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar Akasia Müzayede'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

16-) Sitemize kayıt esnasında verdiğiniz e-mail adresinize ve cep telefonu numaranıza bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bunları almak istemiyorsanız info@akasiauction.com adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeniz yeterlidir. Ayrıca sitemize kullancı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra kullanıcı bilgilerim bölümünde de kendiniz aktif veya pasif hale getirebilirsiniz.

17-) Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

18-) Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19-) Sitemize üye olan alıcılar ve Akasia Müzayede'ye satılması için ürün veren satıcılar burada yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar.